El primer dia de 4YFN, quatre empreses en què ha invertit BStartup de Banc Sabadell, van presentar a l’estand de l’entitat les seves propostes enfocades a la sostenibilitat.