Una iniciativa destinada a promoure la innovació i la inversió en tecnologies sostenibles per a l’economia blava, donant suport a la preparació i accés a finançament per a empreses en fase inicial, PIMEs i empreses en creixement.