ECOFOSS

Subestació elèctrica flotant d'alta tensió i components per a aerogeneradors, per impulsar la generació d'energia eòlica off-shore de manera eficient i respectuosa amb el medi ambient.

Durada
Maig 2023 - Juny 2025

Finançat
Projecte Estratègic per a la Recuperació Econòmica i Transformació per a la modernització i diversificació de l'ecosistema naval espanyol: PERTE NAVAL, dins del marc del "Programa de Foment de la Competitivitat i Sostenibilitat Industrial" del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Introducció

El projecte ECOFOSS, sorgit de l’ajuda pública concedida a accions d’integració i transformació de la cadena de valor industrial del sector naval, dins del Projecte Estratègic per a la Recuperació Econòmica i la Transformació per a la modernització i diversificació de l’ecosistema naval espanyol (PERTE NAVAL), dins del marc del “Programa de Foment de la Competitivitat i Sostenibilitat Industrial” del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, es presenta com una resposta innovadora als reptes actuals en el camp de l’energia renovable marina. En col·laboració amb diversos socis, Ocean Ecostructures participa en aquesta iniciativa destinada a obtenir nous coneixements científics tecnològics a través del disseny d’una subestació flotant offshore de alta tensió sense emissions i la seva connexió amb cables dinàmics de potència capacitat de transmetre grans capacitats de generació d’energia (entre 400 i 500 MW) a nivells de tensió de 220 kV, així com l’estudi de la viabilitat tècnica, econòmica i ambiental del seu desenvolupament en un entorn d’investigació industrial.

Descripció del projecte

A més de l’impacte en la generació d’energia neta, ECOFOSS aborda aspectes relacionats amb la regeneració marina i la biodiversitat. Es exploraran noves tècniques de disseny per facilitar la colonització d’organismes marins al voltant de la subestació, contribuint a la creació d’hàbitats marins i a la protecció del medi natural.

 

En resum, el projecte ECOFOSS representa un avanç significatiu en la recerca de solucions innovadores i sostenibles per a l’aprofitament de l’energia eòlica marina. A través d’una combinació de tecnologia avançada i principis de conservació ambiental, aquest projecte té com a objectiu promoure un futur energètic més net i resilient en l’entorn marí.

Participants

*Finançat per la Unió Europea. Les opinions expressades són exclusives dels autors i no reflecteixen necessàriament les de la Unió Europea o l'Agència Executiva de Clima, Infraestructures i Medi Ambient (CINEA). Ni la Unió Europea ni l'autoritat concedent en poden ser responsables.