EFFECTIVE

Millora del benestar social i la prosperitat econòmica reforçant l'eficàcia de la gestió de protecció i restauració en AMPs Mediterrànies.

Durada
Juny 2023 - Maig 2027

Finançat
La Unió Europea
a través de l'Agència Executiva de Clima, Infraestructures i Medi Ambient (CINEA), finança projectes en el marc de les Accions d'Innovació de l'HORIZON.

Descripció del Projecte

L’objectiu principal del projecte EFFECTIVE és desenvolupar una base de coneixement científic exhaustiva i orientacions pràctiques que combinin ciència, solucions tecnològiques basades en la naturalesa, digitalització i implicació social per a la implementació de la gestió basada en ecosistemes (Sistema de Gestió Basada en Ecosistemes: EBMS) en la gestió de la protecció i restauració del capital natural blau del Mediterrani.

Per assegurar l’èxit d’aquest objectiu principal, el projecte compta amb socis amb una àmplia experiència en àrees rellevants que cobreixen els tres pilars de l’EBMS: direcció, informació i participació, així com un pilar de solucions basades en la naturalesa.

A més, aquest projecte preveu la implementació de l’EBMS en quatre àrees pilot (Mar d’Empordà, Delta de l’Ebre, Nord de Sardenya, Cavo Greco), orientades cap a solucions de protecció i restauració, a més de considerar la connectivitat entre tres d’elles a través del Corredor de Migració de Cetacis existent.

OE intervé directament al Mar d’Empordà (Port d’Estartit) i al Delta de l’Ebre.

Contribució de OE en aquest Projecte Europeu

OE està especialitzada en el disseny i implementació de sistemes de regeneració de la biodiversitat marina mitjançant la aplicació d’innovacions científiques d’avantguarda. OE implementa Solucions Basades en la Naturalesa (NbS) que reforcen la lluita contra el canvi climàtic i restitueixen el medi marí. En aquest projecte, el seu paper és la implementació de solucions innovadores per millorar la biodiversitat.

 

Contribució de SV en aquest Projecte Europeu

SV és una empresa amb experiència en accelerar i gestionar projectes nous i innovadors per ajudar a la societat a fer la transició cap a una economia blava, sent actualment la principal plataforma de creació d’empreses per a l’Economia Blava de la Mediterrània i el sud d’Europa. En aquest projecte, el seu paper és desenvolupar models de negoci innovadors que assegurin la supervivència econòmica i la sostenibilitat al llarg del temps.

Participants

Finançat per la Unió Europea. Les opinions expressades són exclusives dels autors i no reflecteixen necessàriament les de la Unió Europea o l'Agència Executiva de Clima, Infraestructures i Medi Ambient (CINEA). Ni la Unió Europea ni l'autoritat concedent en poden ser responsables.