NEXTFLOAT

Next Generation Integrated Floating Wind Optimized for Deep Waters

Durada
Novembre 2022 - Abril 2027

Finançat
La Unió Europea
a través de l'agència CINEA

Descripció del Projecte

NEXTFLOAT té com a objectiu reduir el LCOE (cost normalitzat de l’energia) i augmentar la competitivitat de l’eòlica flotant en alta mar (FOW) per accelerar el seu desplegament a gran escala. El projecte demostrarà un sistema integrat que consisteix en la plataforma flotant lleugera X1 amb el sistema de connexió PivotBuoy: un disseny innovador per a plataformes eòliques en alta mar que optimitza el disseny estructural, redueix el pes de l’estructura i millora significativament les tècniques i costos d’amarratge i instal·lació, amb una turbina eòlica que presenta un rotor avançat que requereix menys material, menys components, amb costos de capital i operació reduïts i beneficis ambientals millorats. El projecte també proposa innovacions per aportar millores en l’eficiència dels costos del cable dinàmic utilitzant alumini com a material conductor.

Aquest concepte innovador es desenvoluparà en un pilot a la ubicació de MISTRAl al Mediterrani (Golf de Lleó).

Contribució d'OE en aquest projecte europeu

OE està especialitzada en el disseny i implementació de sistemes de regeneració de biodiversitat marina mitjançant l’aplicació d’innovacions científiques d’avantguarda i solucions basades en la natura (NBS). Les seves solucions estan dissenyades per revitalitzar i reciclar infraestructures marines grises (com ara parcs eòlics) en oasis blaus que permetin la recuperació de la biodiversitat i contribueixin al benestar de la comunitat. Dins del projecte, aplicaran la seva tecnologia BioBoosting Systems (BBS) com a sistema de regeneració de biodiversitat en tota la plataforma flotant.

Participants

*Finançat per la Unió Europea. Les opinions expressades pertanyen exclusivament als autors i no reflecteixen necessàriament les de la Unió Europea ni de l'Agència Executiva Europea del Clima, Infraestructura i Medi Ambient (CINEA). Ni la Unió Europea ni l'autoritat que concedeix la subvenció poden ser considerades responsables d'elles.