OASIS

Transformació De Ports En Agents Actius De La Regeneració De La Biodiversitat I Mitigació Del Canvi Climàtic

Durada
Febrer 2023 - Febrer 2025

Finançat
Ports 4.0 -Puertos del Estado

Descripció del Projecte

Ajudes públiques concedides en forma de projectes comercials per Puertos del Estado en el marc del Pla de Foment de l’Emprenedoria per a la Innovació en el sector portuari (Ports 4.0) i en la corresponent convocatòria per a l’any 2021.

Participants

Ocean Ecostructures (líder, promotor i coordinador del projecte)

 

El projecte ofereix una solució multitecnològica integral que combina tecnologia de regeneració de biodiversitat (BioBoosting System – BBS) i tecnologia de recollida de dades mitjançant USVs sensorialitzats com a plataforma IoT, sistema de computació en núvol i intel·ligència artificial per a la generació de sensors virtuals i models 3D que es comporten com a bessons digitals.

 

L’objectiu del projecte és transformar les infraestructures marines grises en zones biodiverses (oasis marins) mentre es permet la seva monitorització, visualització i inspecció remota i en temps real per avaluar el seu impacte en termes de generació de biodiversitat, captura de CO2, identificació d’espècies invasores i millora de la qualitat de l’aigua.

 

El sistema BBS per a la creació de microesculls consisteix en una estructura de tres capes de materials naturals que imiten la natura: una per a l’atracció de microfauna (larves, espores, gàmetes i vida microscòpica), una altra.