SEASLAG

Desenvolupament de nous materials per a estructures de regeneració marina a partir de subproductes de la indústria siderúrgica i agroalimentària

Durada
Juliol 2022 - Juliol 2025

Finançat
ACCIÓ (l'agència per a la competitivitat de l'empresa de Catalunya, adscrita al Departament d'Empresa i Ocupació)

Introducció

El Govern de Catalunya ha estat promovent polítiques de suport a la indústria i a les empreses durant dècades, considerant-les com el nucli de l’economia i una font de riquesa i ocupació.

 

L’avanç tecnològic és clau per proporcionar solucions que tinguin un impacte positiu en les empreses i la societat en general. De fet, la tecnologia i la innovació són motors de la recuperació econòmica i la competitivitat, juntament amb la internacionalització, que necessita ser enfortida per afrontar els reptes del teixit productiu català.

 

En aquest context, a través d’ACCIÓ, es promou aquesta línia de subvencions destinada a projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental liderats per una empresa catalana, amb l’objectiu d’avançar en la tecnologia disponible actualment.

Descripció del Projecte

 

La disminució de la biodiversitat global als mars i oceans es deu principalment a la conversió dels hàbitats marins en entorns hostils per a la flora i fauna marina a causa de l’increment de l’activitat costanera i el trànsit marítim, així com la contaminació per descàrrega de residus a les aigües. La pèrdua de biodiversitat marina té greus implicacions ambientals i socials, ja que afecta la generació d’oxigen, la descarbonització, l’equilibri de les xarxes tròfiques i alimentàries, així com la resiliència dels organismes marins per afrontar el canvi climàtic.

 

Aquest projecte presenta una solució enfocada a una economia sostenible i circular que promou el desenvolupament social i econòmic respectuós amb el medi ambient i fomenta la conservació dels recursos naturals. Concretament, el projecte SEASLAG proposa la recerca i desenvolupament d’un nou material sostenible per a la creació d’estructures de regeneració marina que permetin el creixement de la biodiversitat marina. Per aconseguir-ho, s’estudiarà la valorització de subproductes obtinguts en la indústria amb l’objectiu de maximitzar la capacitat de bioregeneració i promoure l’economia circular.

 

Actualment, les solucions desenvolupades per a la regeneració marina es basen en la construcció d’esculls artificials utilitzant matèries primeres com el formigó, l’acer o derivats del polipropilè, donant lloc a estructures resistents aptes per al creixement de la vida marina. Tot i ser solucions altament eficients, la construcció d’aquestes estructures comporta l’esgotament dels recursos naturals. Per tant, la principal innovació diferencial que presenta el projecte SEASLAG consisteix en la incorporació i valorització de subproductes de la indústria siderúrgica i agroalimentària per a la construcció d’aquestes estructures marines utilitzant tècniques d’impressió 3D. D’aquesta manera, no només es reduirà el nombre de matèries primeres naturals utilitzades per a la seva fabricació, sinó que es valoraran materials que actualment no tenen una segona vida i que estan destinats a abocadors amb el corresponent impacte ambiental.

Instal·lació pilot a:

        – Vilanova i la Geltrú (observatori OBSEA)

        – Port Marina Palamós

 

Participants

*Finançat per la Unió Europea. Les opinions expressades pertanyen exclusivament als autors i no reflecteixen necessàriament les de la Unió Europea ni de l'Agència Executiva Europea del Clima, Infraestructura i Medi Ambient (CINEA). Ni la Unió Europea ni l'autoritat que concedeix la subvenció poden ser considerades responsables d'elles".