TRANSEATION

Avançant en la Gestió Basada en Ecosistemes mitjançant Infraestructures Híbrides Blau-Grises en Àrees Marines i Costaneres

Durada
Gener 2024 - Juny 2027

Finançat
Agència Executiva de Recerca Europea (REA) dins del marc de les Accions d'Innovació de l'HORIZON.

Introducció

TRANSEATION representa un avanç significatiu en la gestió basada en ecosistemes mitjançant el desenvolupament d’infraestructures híbrides blau-grises en àrees marines i costaneres. Amb l’objectiu de protegir i restaurar la salut dels ecosistemes marins, aquest projecte innovador combina solucions basades en la naturalesa, participació social i digitalització. Impulsat per la Comissió Europea, compta amb una extensa xarxa de socis i col·laboradors, incloent centres de recerca, empreses industrials i organitzacions de gestió ambiental.

Descripció del projecte

L’objectiu principal de TRANSEATION és validar un nou enfocament de gestió basada en ecosistemes mitjançant l’aplicació d’infraestructures híbrides blau-grises en àrees marines i costaneres. Aquest projecte demostrarà l’eficàcia d’aquestes infraestructures en la preservació de la biodiversitat marina i els serveis ecosistèmics mentre aborda reptes socials clau. A través de tres casos d’ús específics, TRANSEATION identifica cinc objectius principals, incloent l’aplicació de la Gestió Basada en Ecosistemes (EBM), demostrant l’eficàcia d’infraestructures híbrides i explorant solucions digitals per a la monitorització i la participació social.

 

Ocean Ecostructures (OE) aporta la seva experiència en el disseny i la implementació de sistemes de regeneració de la biodiversitat marina. Mitjançant innovacions científiques i solucions basades en la naturalesa, OE revitalitza les infraestructures marines grises en “oasis blaus”, contribuint a la recuperació de la biodiversitat i al benestar comunitari. Dins del projecte TRANSEATION, OE liderarà els esforços per demostrar com les infraestructures d’energia eòlica marina poden ser considerades com híbrides blau-grises, integrant solucions de regeneració marina en aquest sector clau de les energies renovables.

Participants

*Finançat per la Unió Europea. Les opinions expressades són exclusives dels autors i no reflecteixen necessàriament les de la Unió Europea o l'Agència Executiva de Clima, Infraestructures i Medi Ambient (CINEA). Ni la Unió Europea ni l'autoritat concedent en poden ser responsables.